Leden van "Ons Ideaal"met bijzondere status

Erelid:

H.J. Bolder

Lid van verdiensten

Mevr.. G. Bolder-Bonenberg
Mevr. K. Spek-Westhuis
Mevr. J. van Dijk-v.d. Os
Mevr. v.d. Veen-Laning
Dhr. H. Ten Brink
Dhr. J. v.d. Hoorn
Dhr. H. Grolleman
Dhr. H. Sanders
Dhr. G. Heijs
Dhr. G. van Dijk