Fotoverslag van de Clubavond  op 7 okt 2022

Van de voorzitter, december 2020

 

Beste leden, donateurs en begunstigers.

Het is een bijzonder bewogen en moeilijk jaar geweest voor iedereen in alle aspecten van ons leven. Ook in de kleindiersport en onze vereniging in het bijzonder.

Aangepaste jong dieren dag, 1 ledenvergadering en de clubshow afgelast op het allerlaatste moment. Geen tentoonstellingen waar we de competitie konden aangaan met collega fokkers.

Juist dit jaar vernam ik van verschillende fokkers dat zij dit jaar een “” topper “hadden gefokt, welke ze graag naar een show hadden ingeschreven.

Ik geniet elke dag nog meer van mijn dieren, want de klein dieren sport begint bij jezelf thuis.

Toch was niet alles slecht het afgelopen jaar. We konden leren om wat bewuster voor alles en onze omgeving te worden.

Dit is een tijd van rust, minder sociale verplichtingen, meer genieten van de normale kleine dingen van het leven. Meer tijd voor jezelf, meer tijd om bewuster te worden waar je mee bezig bent.

De vereniging draaide op een laag pitje, maar onze jubilarissen en clubkampioenen zijn wel op een heel bijzondere en spontane wijze in het zonnetje gezet.

Ik verwijs maar naar de website waar jullie kunnen genieten van de mooie foto’s en verhalen. Ook de jaarlijkse grote loterij heeft inmiddels plaats gevonden, alle winnaars gefeliciteerd.

Juist nu in deze “rare tijd” is de website een goed instrument om op geïnformeerd te blijven van de bijzonderheden in onze vereniging.

Denk vooral aan uzelf en anderen en help waar nodig is d.m.v. een telefoontje of een kaartje, alvast bedankt.

Hoe 2021 zal gaan verlopen kan niemand met zekerheid voorspellen, wel is zeker dat de 1.5 meter nog zeer lang zal worden toegepast.

Dit houd in dat de Veluwe meer show zeer onzeker zal worden. Maar belangrijker is dat we met z’n alle gezond door deze moeilijke tijd heenkomen.

Ik spreek de hoop uit dat we in 2021 weer terug gaan naar het oude normale en dat we elkaar vasthouden, handen geven en samen kunnen zijn met de mensen waar we van houden.

Fijne Kerstdagen en jaarwisseling

Fons Verrijdt

 

 

 

 

Uitslag verloting Clubshow  2020.

 

    Prijzenpakket verloting Clubshow  2020.

 

 

 01e prijs                                                                € 125,00  Mevr. v. Haeren

02e prijs  prachtig dameshorloge   t.w.v.     € 100,00    06 – 12548265

03e prijs                                                               €    75,00  G. Doornwaard

04e prijs  Bon garage Remco                           €   50,00   Mevr. K.  Spek

05e prijs                                                               €   35,00   06 – 82014549

06e prijs waardebon Mieke’s sieraderie      €   25.00   0341 – 251144

07e prijs waardebon  Vedder                          €   25,00   06 – 12548265

08e prijs waardebon  Vedder                          €   25,00   A.A. Verrijdt

09e prijs waardebon slagerij Gelderblom    €   25,00  W. Vierhouten

10e prijs waardebon  v .Veen                          €   25,00  0341 – 452162

11e prijs waardebon Mieke’s Sieraderie       €   25,00  06 – 25333153

12e prijs  Waardebon kapper Wilianne        €   20,00  06 – 57023896

13e prijs Fietscomputer t.w.v.                        €   20,00  Gelderblom

14e prijs Doppen set t.w.v.                             €   20,00  H.J. Bolder

15e prijs waardebon Veluwse Jager              €   15,00  RTV Nunspeet

16e prijs waardebon GroenRijk                     €   15,00  G. van ’t Goor

17e prijs waardebon Gelderblom                  €   12,50  0341 – 452443

18e prijs waardebon  Gelderblom                 €   12,50  H. Spek

19e prijs waardebon Gelderblom                   €   12,50  06 – 54324285

20e prijs waardebon Althaea                          €   10,00  Mevr. Viet

21e prijs waardebon Althaea                          €   10,00 Mevr. K. Spek

22e prijs waardebon Althaea                          €   10,00  06 – 25333153

23e prijs waardebon Althaea                          €   10,00  0525 – 651509

24e prijs waardebon Althaea                          €   10,00  06 – 12548265

25e  prijs waardebon Gelderblom                  €   10,00  Mevr. K. Spek

26e  prijs waardebon  Gelderblom                €   10,00  06 – 15438024

27e  prijs waardebon Gelderblom                  €   10,00  Mevr. G. Bolder

28e  prijs waardebon  Gelderblom                 €   10,00  06 – 14910213

29e  prijs waardebon Leusink v Veen            €    10,00  AGRO

30e  prijs waardebon Groenten  v. Olst        €    10,00  0341 – 256182

31e  prijs waardebon Marktzicht                   €    10,00  06 – 12548265

32e prijs waardebon Faunaland                     €    10,00  Mevr. K. Spek

33e  prijs waardebon v. Dongen                     €    10,00  Mevr. D. Rebel

34e  prijs waardebon v. Dongen                     €    10,00 06 – 14910213

35e prijs waardebon Leusink v Veen             €    10,00  06 – 12548265

36e prijs waardebon Leusink v Veen             €    10,00  06 – 51068966

37e prijs waardebon Leusink v Veen             €    10,00  0525 – 651509

38e prijs waardebon Leusink v Veen             €    10,00  06 – 51793249

39e prijs                                                               €    10,00  H. Doornwaard

40e prijs                                                               €    10,00  J. Schilder

41e prijs                                                               €    10,00  G. van ‘t Goor

42e prijs                                                               €    10,00  Mevr. K. Spek

43e prijs                                                               €    10,00  06 – 13992868

44e prijs waardebon Fluitekruid                    €    10,00  A.A. Verrijdt

45e prijs waardebon Gelderblom                  €    10,00  06 – 51828760

46e prijs waardebon Gelderblom                  €    10,00  0341 – 453260

47e prijs waardebon v. Ommen                     €     7,50  06 – 12548265

48e prijs waardebon v. Ommen                     €     7,50  G.J. Bolder

49e prijs waardebon v. Ommen                     €     7,50  0341 –  256527

50e prijs waardebon v. Ommen                     €     7,50  Mevr. K. Spek

51e prijs waardebon Walk Inn                        €     7,50   H. v .d. Veen

52e  prijs waardebon Heyda                           €     7,50  S. van ’t Goor

53e  prijs  Urker Vishandel                               €     5,00  06 – 12548265

54e  prijs                                                              €     5,00  06 – 10322703

55e prijs                                                               €     5,00  Mevr. K. Spek

56e prijs                                                               €     5,00  06 – 38273356

57e prijs                                                               €     5,00  06 – 25333153

58e prijs                                                               €     5,00  06 – 15271413 

59e prijs                                                               €    5,00  Mevr. G. Bolder

60e prijs                                                               €    5,00  06 – 12548265

 

Hartelijk dank voor uw deelname, door het kopen van de loten heeft u ons geweldig geholpen. In deze voor een ieder beroerde tijd is het ook voor ons moeilijk om de eindjes aan  elkaar te knopen want de vele activiteiten van de vereniging zijn helaas komen te vervallen, maar dank zij de steun van u allen en de enorme inzet van ons aller Kathy Spek  is het gelukt.

Staat uw naam of telefoonnummer er bij neem dan contact op met H. J. Bolder Waterweg 22 Nunspeet tel: 0341 – 256679 waar de prijs voor u klaar ligt.

 

Namens de Kleindierensportvereniging ,,Ons Ideaal” Nunspeet e.o.                 

                                        

 

 

10 September 2020

 

Onze vereniging heeft weer een aantal nieuwe leden mogen begroeten

 

Mw. J. Aperlo uit Nunspeet

Mw. L. Slooten uit Uddel.                                      Zij fokt kippen

Dhr. G.J. vd Brake uit Nunspeet

Tiemen vd Brake uit Nunspeet.                           Hij fokt samen met zijn vader konijnen.

Mw. K. Blomjous uit Ermelo.                                Zij fokt konijnen

Dhr. Th. Aalten uit Ermelo.                                   Hij fokt konijnen

Dhr. H. Kluin uit Wenum Wiesel.                         Hij fokt konijnen

Mw. L. Schilder-Koster uit Doornspijk.                ZIj fokt kippen

 

Welkom bij onze vereniging.

 

 

 

 

16 MEI 2020

KLN bericht

 

Tatoeëren van konijnen en enten van pluimvee en konijnen door de dierenarts.
In de afgelopen Corona periode hebben wij gekozen om het tatoeëren van konijnen door de tatoeëerders en het enten van hoenders en konijnen door de dierenarts tijdelijk op te schorten. Wij hebben gekozen om de adviezen van de overheid en het RIVM volledig te volgen. Nu, met de verruiming van de nieuwe maatregelen in het verschiet, volgen wij wederom om zo te zorgen, dat het tatoeëren en enten weer op gang komt, maar wel met een aantal belangrijke spelregels. Het blijft overigens een dilemma voor KLN. Wij willen leden, veelal in de risicoleeftijd, niet in gevaar brengen, maar wij snappen ook heel goed, dat leden graag hun konijnen gemerkt willen hebben. De 1,5 meter samenleving is het uitgangspunt om het tatoeëren weer op gang te brengen. Let daarbij goed op de kwetsbare fokkers in onze liefhebberij. Het is heel vervelend als je tijdens het merken of enten het Corona virus zou verspreiden en (kwetsbare) fokkers in de problemen brengt. Nu de maatregelen vanuit het RIVM en de regering in stappen worden afgebouwd, zien wij mogelijkheden om het tatoeëren en enten weer mogelijk te maken.
KLN stelt de volgende regels voor:
1. Maak een afspraak met je tatoeëerder. Breng de te merken konijnen bij de tatoeëerder thuis. De tatoeëerder merkt de konijnen, de fokker gaat tussendoor naar huis en haalt de konijnen vervolgens op de afgesproken tijd weer op. De tatoeëerder kan alleen de konijnen tatoeëren, maar als iemand de konijnen vast moet houden, kan dat alleen een gezinslid van de tatoeëerder zijn.
2. Een alternatief is een tatoeëerkistje. Door sommige fokkers wordt dit kistje wel als dieronvriendelijk gezien. Het vereist kundig gebruik. Indien de tatoeëerder dit kistje wil gebruiken, is informatie op de site van KLN te vinden en te bestellen (materiaalbeheer).
3. Ook mag de fokker zelf tatoeëren. De fokker leent de tang en merkt zijn konijnen zelf. Na het merken worden de tang en andere spullen ontsmet met 70 % alcohol (gel of spiritus). Daarna brengt de fokker deze spullen naar de volgende fokker, die zelf wil merken.
4. Zoek eventueel een ander die wil en kan tatoeëren, eventueel met zijn zoon/dochter of vrouw/man. Kies altijd voor het volgen van de nieuwe Coronamaatregelen en pas de oplossing daarbij aan.
5. De Vereniging speelt een belangrijke rol in de organisatie van het tatoeëer proces.
6. Ga niet als tatoeëerder bij de fokkers op bezoek om te tatoeëren, maar laat de konijnen naar de tatoeëerder komen. Veiligheid staat ten allen tijden voorop! Let goed op om altijd 1,5 meter afstand te houden!
Het bestuur KLN adviseert: neem nooit onnodige risico’s. Wees zorgvuldig en denk goed van tevoren na hoe je het merken organiseert. Trek eventueel handschoenen aan, doe een mondkapje op en ontsmet of was regelmatig de handen. Onze hobby kent veel oudere leden in de risicogroepen, die ook als tatoeëerder optreden. Voor deze oudere liefhebbers kan het Coronavirus een ernstige bedreiging zijn. Neem als vereniging de juiste beslissingen en denk na wat en hoe je het merken en enten gaat doen als club. Later tatoeëren blijft nog steeds een optie.
Bij het enten van konijnen tegen RVHD2 of het enten van pluimvee kan ook nog een ander probleem meespelen. Geeft de dierenarts wel een entbewijs als de konijnen niet getatoeëerd zijn? In dit soort gevallen kan de dierenarts een entformulier maken, waarbij hij/zij het formulier aftekent en afkruist met het aantal konijnen die geënt zijn. Zo kan de fokker later, na het tatoeëren het formulier invullen met de juiste oornummers. Zo hoeft het enten geen probleem te zijn. Stem een en ander goed af met de dierenarts.
Ook vooroverleg met de dierenarts voor het enten van pluimvee is belangrijk. Volg de Coronamaatregelen en stel een uitvoeringsplan met de dierenarts op hoe de sprayenting bij pluimvee uitgevoerd gaat worden.

Namens het KLN-bestuur

 

7-5-2020

Tatoeëren van konijnen weer opgestart

Veilig en vertrouwd onder supervisie van dhr. Bolder 

 

Berichten m.b.t. het Caronavirus.

 

Nunspeet 6-5-2020

UPDATE COVID - 19- VEILIG EN VERANTWOORD OPSCHALEN
**************************************************
BESTE LEDEN, DONATEURS EN BEKENDEN VAN ,,ONS IDEAAL” NUNSPEET
Wat de afgelopen jaren zo vanzelfsprekend is geweest, staat nu allemaal op losse schroeven. Sociale contacten, werkgelegenheid en vrijetijdsbesteding zijn nu onderwerpen waarbij we na moeten denken. Geen feestavond met de uitreiking van diverse zeer belangrijke prijzen (Oorkondes e.d.) Geen Eibertjesmarkt waar we elk jaar stonden en het nodige geld binnenhaalden met de diverse spullen. Niets van dit alles en hopelijk mag onze jongdierendag wel doorgang vinden met de gebruikelijke verloting. Dus aan u de vraag verkoop een aantal loten zodat de vereniging toch nog wat geld binnen krijgt. Bezorgdheid en troost kunnen we elkaar niet meer lijfelijk bieden. Afscheid nemen van mensen die ons na aan het hart liggen, moeten we noodgedwongen doen op een andere manier. Wij als bestuur denken dan ook aan al die nare en mooie verhalen, de we met u mochten delen.
Onze steun en medeleven gaat uit naar alle mensen die in deze tijd direct of indirect met COVID – 19 te maken hebben gehad. Zou het ooit mogelijk zijn om ons normale leven weer op te pakken? Afgelopen weken zijn langzaam voorbij gegaan: wij die normaal druk zijn met de vereniging , u die normaal druk bent met het dagelijkse werk en uw sociale contacten. Een aangepaste Koningsdag met oranje, maar zonder vrijmarkt. Alles is nog steeds anders dan normaal. Sommige contacten zijn gelukkig wel weer mogelijk met in achtneming van de 1,5 meter
en de voorschriften van de RIVM.
Het bestuur van ,,Ons Ideaal” Nunspeet heeft intussen niet stilgezeten : we zijn volop bezig met alles wat de vereniging aangaat, vraagprogramma’s van de jongdierendag en cubshow afhandelen en vele andere zaken die even zijn blijven liggen uit noodzaak. Ondanks het beroep dat op uw en ons geduld wordt gedaan, hopen we dat iedereen actief en gezond blijft. Zorg goed voor uzelf en let een beetje op anderen in uw naaste omgeving, en bel elkaar even op want wie weet kunt u veel beteken voor uw naasten en medefokkers.
Namens de Kleindierensportvereniging ,,Ons Ideaal” Nunspeet e.o.

H.J. Bolder

 

 

 

Borne, 27 maart 2020

Betreft: De effecten van het Coronavirus op onze hobby


Geachte leden,

In de afgelopen week hebben wij als KLN-bestuur ons opnieuw gebogen over de effecten van het Coronavirus op onze hobby. Voorop staat dat een ieder zijn gezondheid voorop staat en wij de richtlijnen van de overheid en het RIVM volledig volgen.

In de afgelopen weken hebben wij maatregelen genomen die in lijn liggen met de adviezen van het RIVM. De consequenties hiervan waren dat bepaalde bijeenkomsten zijn afgezegd en ook het schriftelijk examen voor de pelsdier keurmeesters is uitgesteld. Nu de eisen worden aangescherpt en samenkomsten worden verboden, hebben wij ook besloten de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 20 juni 2020 uit te stellen tot na de zomer. Wij hopen dat er in oktober gelegenheid komt om deze vergadering te laten plaatsvinden. Wij willen de verenigingen en de PA’s voldoende tijd en ruimte geven om zich te voorbereiden op deze ALV. Hoe de toekomst er uit gaat zien aangaande de pandemie van dit coronavirus kunnen wij niet voorspellen.

Afgelopen maandag 23 maart 2020 voordat de nieuwe extra maatregelen werden aangekondigd, hebben we een mail rondgestuurd met maatregelen voor het tatoeëren van konijnen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de nieuwe ontwikkelingen ook consequenties hebben voor het tatoeëren van uw konijnen. Dit betekent dat u tot nader order geen konijnen kunt laten tatoeëren. Het is gebruikelijk dat de jonge konijnen worden getatoeëerd voordat zij 10 weken oud zijn. Het is geen probleem om deze dieren op een oudere leeftijd te laten tatoeëren. Leg overigens goed vast welke dieren uit welke combinatie zijn gekomen zodat u straks eenvoudig de dieren kunt laten tatoeëren. Zodra de regelgeving het toelaat, zullen wij u informeren over de ontwikkelingen.

Wij hebben besloten om de bestuursvergaderingen digitaal via office 365 Teams te houden. Dit maakt het mogelijk om vanuit huis gewoon via Internet te kunnen vergaderen. Daarnaast hebben wij besloten dat alle commissies en provinciale afdelingen van de KLN ook de mogelijkheid wordt geboden om met Teams te gaan werken. Jeroen Borgman is druk bezig om deze opzet in orde te brengen en zal met u contact opnemen om een ander te installeren.

Er wordt van u organisatorisch veel gevraagd, maar we hopen dat u begrip heeft in deze situatie. Uw en onze gezondheid staat voorop en natuurlijk ook de gezondheid van uw dieren. Help elkaar door bij uw leden te vragen (niet bezoeken) hoe het met hen is en of hulp nodig is bij het halen van voer voor de dieren of bij het schoonmaken van de hokken.

Wij wensen u een goede gezondheid toe en hopen elkaar zo spoedig als mogelijk te ontmoeten op de diverse bijeenkomsten. Voor informatie zie onderstaande sites.


Op de website: www.RIVM.nl vindt u de laatste informatie over de genomen maatregelen. Ook op de website van de rijksoverheid www.rijksoverheid.nl vind u informatie betreffende het Coronavirus.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van KLN
Erna Sanders.

 

Wat betreft het pluimvee heeft het Ministerie van LNV besloten om de landelijke ophokplicht, die op 12 februari 2020 was ingesteld voor bedrijven met commercieel pluimvee, wordt verlengd. Dit heeft vooral te maken met nieuwe uitbraken van AI in Duitsland. Dat schrijft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Voor meer informatie zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep

 

 

24 maart 2020

Zoals jullie allemaal weten waart het corona virus rond in Nederland en ver daar buiten. Door de overheid is besloten dat alle activiteiten afgelast moeten worden waar meer dan 3 personen bij elkaar zijn tot en met 1 juni a.s. Dit betekend dat alle activiteiten die gepland stonden zoals de paasbingo (3 april), ledenvergadering (22 april) en de Eibertjesmarkt (22 mei) niet doorgaan. Er staan ook nog activiteiten gepland in juni. Hier wordt u nog nader over geïnformeerd.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Bij vragen bel of mail gerust.
Telefoonnummer secretaris D. Schilder: 0341252255
mailadres: dj.schilder79@gmail.com

PS. De konijnenfokkers ontvangen nog een mail over het tatoeëren.

Met vriendelijke groet,
Dick Schilder
Secretaris Ons Ideaal

 

10 maart 2020

We hebben vanavond vanuit de gemeente Nunspeet te horen gekregen dat alle bijeenkomsten in openbare gelegenheden afgelast moeten worden in verband met het caronavirus. Dus onze Barbecue/Bowlingavond van 14 maart a.s. gaat NIET door!!!

 

 

 

 

Nieuws zaterdag 15 juni

 

Op zaterdag 15 juni 2019 is op de algemene jaarvergadering van de KLeindier liefhebbers Bond Nederland ( KLN)  benoemd tot LID VAN VERDIENSTEN, wegens: 50 jaar penningmeester kleindier sportvereniging "Ons Ideaal" te Nunspeet

 

H.J. Bolder (Henk)

Koninklijk onderscheiden

  • Gerechtig drager van de groene Baret van het korps Commando
  • Actief scheidsrechter en examinator bij de Nederlandse judobond
  • Erelid van de kleindier sport vereniging ”Ons ideaal” Nunspeet
  • 50 jaar ononderbroken penningmeester van deze vereniging

In 1969 werd Henk Bolder penningmeester en startte met een sigarenkistje met een briefje erin waarop stond “400 gulden tegoeden”

Met een militair gezicht sprak hij: “Binnen 1 week echt geld in dit kistje, anders bekijken jullie het maar” Na 10 dagen lag er een envelop op de mat met 400 gulden erin.

 

Vele bestuursleden heeft hij in al die jaren de revue zien passeren maar hij doet alles met niet

Aflatende energie en werklust, maar ook heel veel plezier.

KORTE LIJNEN-= lange vriendschap is zijn lijfspreuk en levensmotto.

Organisator van allerlei activiteiten om de clubkas maar gezond te houden zoals loterijen, verkoop potgrond en bloemen, worsten en het meedoen aan rommelmarkten. Maar ook Busreizen voor de leden.

Samen met zijn vrouw Gerrie bezoek hij regelmatig verzorging tehuizen, en zij laten dan de bewoners genieten van de meegebrachte konijnen en cavia’s

Zeer verdienstelijke fokker van de Alaska, waarmee hij meerdere malen het hoogste predicaat wist en weet te behalen.

Een voorbeeld voor eenieder en een uniek parel voor de kleindiersport in de ruimste zin van het woord.

 

 

 


Ons Ideaal succesvol op de Eibertjesmarkt 2019

jun 4, 2019 | Nieuws

 

Op Vrijdag 31 Mei was het een drukte van belang in het centrum van Nunspeet. De jaarlijkse Eibertjesmarkt werd weer door duizenden bezoekers bezocht.

Ook Ons Ideaal was duidelijk aanwezig met drie kramen met allerhande spullen. Op deze zonovergoten dag kwamen vele mensen een bezoek brengen aan onze kramen.
De vele helpers hadden hun handen vol om alles aan de man/vrouw te brengen. Het bestuur wil al de vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun enthousiaste en spontane inzet.

M.vr.gr. het bestuur van kleindieren sportvereniging ,,Ons Ideaal” Nunspeet e.o.
P.R.-functionaris Gerard J.Bolder

 


Welkom nieuwe leden, adverteerders, sponsors en donateurs

apr 7, 2019 | Nieuws

Ook deze keer mogen weer een aantal personen begroeten die toetreden
tot onze vereniging. Wij wensen u allen een prettige tijd toe bij de kleindieren sportvereniging ,,Ons Ideaal” Nunspeet e.o.

Nieuwe leden

B. v.d. Bruinhorst Uddel Fokt Barnevelder kriel
R v.d. Bruinhorst Uddel Fokt Kleurdwergen jeugdlid
J v.d. Hoorn Nunspeet Fokt Kleurdwergen jeugdlid
A. Schilder Nunspeet Fokt Kleurdwergen jeugdlid
N. Blokker Wekerom Fokt Rexen jeugdlid
P. Kluin Wenum Wiesel Fokt Pool Roodoog jeugdlid
J. Karsten Nunspeet Fokt Rode Nieuwzeelander
C. v.d. Brink Hierden Fokt Antwerpse Baardkriel
G. Barten Elspeet Fokt Hangoordwergen
H. Brandsen Hierden
J. van Pijkeren Nunspeet
H. Kwakkel Nunspeet
 
Allen hartelijk welkom