Home » Nieuws » Clubnieuws

Berichten m.b.t. het Caronavirus.

 

Borne, 27 maart 2020

Betreft: De effecten van het Coronavirus op onze hobby


Geachte leden,

In de afgelopen week hebben wij als KLN-bestuur ons opnieuw gebogen over de effecten van het Coronavirus op onze hobby. Voorop staat dat een ieder zijn gezondheid voorop staat en wij de richtlijnen van de overheid en het RIVM volledig volgen.

In de afgelopen weken hebben wij maatregelen genomen die in lijn liggen met de adviezen van het RIVM. De consequenties hiervan waren dat bepaalde bijeenkomsten zijn afgezegd en ook het schriftelijk examen voor de pelsdier keurmeesters is uitgesteld. Nu de eisen worden aangescherpt en samenkomsten worden verboden, hebben wij ook besloten de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 20 juni 2020 uit te stellen tot na de zomer. Wij hopen dat er in oktober gelegenheid komt om deze vergadering te laten plaatsvinden. Wij willen de verenigingen en de PA’s voldoende tijd en ruimte geven om zich te voorbereiden op deze ALV. Hoe de toekomst er uit gaat zien aangaande de pandemie van dit coronavirus kunnen wij niet voorspellen.

Afgelopen maandag 23 maart 2020 voordat de nieuwe extra maatregelen werden aangekondigd, hebben we een mail rondgestuurd met maatregelen voor het tatoeëren van konijnen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de nieuwe ontwikkelingen ook consequenties hebben voor het tatoeëren van uw konijnen. Dit betekent dat u tot nader order geen konijnen kunt laten tatoeëren. Het is gebruikelijk dat de jonge konijnen worden getatoeëerd voordat zij 10 weken oud zijn. Het is geen probleem om deze dieren op een oudere leeftijd te laten tatoeëren. Leg overigens goed vast welke dieren uit welke combinatie zijn gekomen zodat u straks eenvoudig de dieren kunt laten tatoeëren. Zodra de regelgeving het toelaat, zullen wij u informeren over de ontwikkelingen.

Wij hebben besloten om de bestuursvergaderingen digitaal via office 365 Teams te houden. Dit maakt het mogelijk om vanuit huis gewoon via Internet te kunnen vergaderen. Daarnaast hebben wij besloten dat alle commissies en provinciale afdelingen van de KLN ook de mogelijkheid wordt geboden om met Teams te gaan werken. Jeroen Borgman is druk bezig om deze opzet in orde te brengen en zal met u contact opnemen om een ander te installeren.

Er wordt van u organisatorisch veel gevraagd, maar we hopen dat u begrip heeft in deze situatie. Uw en onze gezondheid staat voorop en natuurlijk ook de gezondheid van uw dieren. Help elkaar door bij uw leden te vragen (niet bezoeken) hoe het met hen is en of hulp nodig is bij het halen van voer voor de dieren of bij het schoonmaken van de hokken.

Wij wensen u een goede gezondheid toe en hopen elkaar zo spoedig als mogelijk te ontmoeten op de diverse bijeenkomsten. Voor informatie zie onderstaande sites.


Op de website: www.RIVM.nl vindt u de laatste informatie over de genomen maatregelen. Ook op de website van de rijksoverheid www.rijksoverheid.nl vind u informatie betreffende het Coronavirus.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van KLN
Erna Sanders.

 

Wat betreft het pluimvee heeft het Ministerie van LNV besloten om de landelijke ophokplicht, die op 12 februari 2020 was ingesteld voor bedrijven met commercieel pluimvee, wordt verlengd. Dit heeft vooral te maken met nieuwe uitbraken van AI in Duitsland. Dat schrijft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Voor meer informatie zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep

 

 

24 maart 2020

Zoals jullie allemaal weten waart het corona virus rond in Nederland en ver daar buiten. Door de overheid is besloten dat alle activiteiten afgelast moeten worden waar meer dan 3 personen bij elkaar zijn tot en met 1 juni a.s. Dit betekend dat alle activiteiten die gepland stonden zoals de paasbingo (3 april), ledenvergadering (22 april) en de Eibertjesmarkt (22 mei) niet doorgaan. Er staan ook nog activiteiten gepland in juni. Hier wordt u nog nader over geïnformeerd.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Bij vragen bel of mail gerust.
Telefoonnummer secretaris D. Schilder: 0341252255
mailadres: dj.schilder79@gmail.com

PS. De konijnenfokkers ontvangen nog een mail over het tatoeëren.

Met vriendelijke groet,
Dick Schilder
Secretaris Ons Ideaal

 

10 maart 2020

We hebben vanavond vanuit de gemeente Nunspeet te horen gekregen dat alle bijeenkomsten in openbare gelegenheden afgelast moeten worden in verband met het caronavirus. Dus onze Barbecue/Bowlingavond van 14 maart a.s. gaat NIET door!!!

 

 

 

 

Nieuws zaterdag 15 juni

 

Op zaterdag 15 juni 2019 is op de algemene jaarvergadering van de KLeindier liefhebbers Bond Nederland ( KLN)  benoemd tot LID VAN VERDIENSTEN, wegens: 50 jaar penningmeester kleindier sportvereniging "Ons Ideaal" te Nunspeet

 

H.J. Bolder (Henk)

Koninklijk onderscheiden

  • Gerechtig drager van de groene Baret van het korps Commando
  • Actief scheidsrechter en examinator bij de Nederlandse judobond
  • Erelid van de kleindier sport vereniging ”Ons ideaal” Nunspeet
  • 50 jaar ononderbroken penningmeester van deze vereniging

In 1969 werd Henk Bolder penningmeester en startte met een sigarenkistje met een briefje erin waarop stond “400 gulden tegoeden”

Met een militair gezicht sprak hij: “Binnen 1 week echt geld in dit kistje, anders bekijken jullie het maar” Na 10 dagen lag er een envelop op de mat met 400 gulden erin.

 

Vele bestuursleden heeft hij in al die jaren de revue zien passeren maar hij doet alles met niet

Aflatende energie en werklust, maar ook heel veel plezier.

KORTE LIJNEN-= lange vriendschap is zijn lijfspreuk en levensmotto.

Organisator van allerlei activiteiten om de clubkas maar gezond te houden zoals loterijen, verkoop potgrond en bloemen, worsten en het meedoen aan rommelmarkten. Maar ook Busreizen voor de leden.

Samen met zijn vrouw Gerrie bezoek hij regelmatig verzorging tehuizen, en zij laten dan de bewoners genieten van de meegebrachte konijnen en cavia’s

Zeer verdienstelijke fokker van de Alaska, waarmee hij meerdere malen het hoogste predicaat wist en weet te behalen.

Een voorbeeld voor eenieder en een uniek parel voor de kleindiersport in de ruimste zin van het woord.

 

 

 


Ons Ideaal succesvol op de Eibertjesmarkt 2019

jun 4, 2019 | Nieuws

 

Op Vrijdag 31 Mei was het een drukte van belang in het centrum van Nunspeet. De jaarlijkse Eibertjesmarkt werd weer door duizenden bezoekers bezocht.

Ook Ons Ideaal was duidelijk aanwezig met drie kramen met allerhande spullen. Op deze zonovergoten dag kwamen vele mensen een bezoek brengen aan onze kramen.
De vele helpers hadden hun handen vol om alles aan de man/vrouw te brengen. Het bestuur wil al de vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun enthousiaste en spontane inzet.

M.vr.gr. het bestuur van kleindieren sportvereniging ,,Ons Ideaal” Nunspeet e.o.
P.R.-functionaris Gerard J.Bolder

 


Welkom nieuwe leden, adverteerders, sponsors en donateurs

apr 7, 2019 | Nieuws

Ook deze keer mogen weer een aantal personen begroeten die toetreden
tot onze vereniging. Wij wensen u allen een prettige tijd toe bij de kleindieren sportvereniging ,,Ons Ideaal” Nunspeet e.o.

Nieuwe leden

B. v.d. Bruinhorst Uddel Fokt Barnevelder kriel
R v.d. Bruinhorst Uddel Fokt Kleurdwergen jeugdlid
J v.d. Hoorn Nunspeet Fokt Kleurdwergen jeugdlid
A. Schilder Nunspeet Fokt Kleurdwergen jeugdlid
N. Blokker Wekerom Fokt Rexen jeugdlid
P. Kluin Wenum Wiesel Fokt Pool Roodoog jeugdlid
J. Karsten Nunspeet Fokt Rode Nieuwzeelander
C. v.d. Brink Hierden Fokt Antwerpse Baardkriel
G. Barten Elspeet Fokt Hangoordwergen
H. Brandsen Hierden
J. van Pijkeren Nunspeet
H. Kwakkel Nunspeet
 
Allen hartelijk welkom