Sportkontakt:

Verschijnt viermaal per jaar

Om alle leden en donateurs van verdere informatie te voorzien ontvangen ze vier keer per jaar het clubblad ¨Sportkontakt¨. In dit clubblad staan verschillende artikelen die met onze liefhebberij te maken hebben alsmede diverse puzzels waar leuke prijzen mee te winnen zijn. Leden en donateurs die een leuk artikeltje hebben krijgen de mogelijkheid om dit te plaatsen in ons clubblad of op de website.

Redactieteam

Mevr. J. v. Dijk-v.d. Os, Akkerweg 13, Hulshorst. 0341-252992
H. Bolder, Waterweg 22, Nunspeet. 06-23177853
G. v. Dijk, Akkerweg 13, Hulshorst. 0341-252992