Over "Ons Ideaal"

Vereniging
Ons Ideaal is opgericht 1 januari 1944 en is er voor de  liefhebbers van Hoenders, Dwerghoenders, Sier- en Watervogels, Sierduiven, Konijnen, Cavia’s en Kleine Knagers in Nunspeet en omstreken.
Momenteel zijn er 60 fokkers, van de 156 leden, die naast onze jaarlijks terugkerende tentoonstellingen ook insturen naar andere landelijke tentoonstellingen.

 

AVG

Wetgever verplicht ons tot registreren

In het kader van de nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens zijn wij verplicht hiervan administratie te voeren.                                                           De fokkers die in onze fokkerslijst op deze website zijn geplaatst hebben hiervoor schriftelijk toestemming verleend.                                                    Voor vragen kunt u zich ten allen tijde wenden tot de secretaris.

 

Shows

Onze jaarlijks terugkerende tentoonstellingen zijn de Rammen-, Beren en Hanen Show, Jongdierendag en de Sportlustshow.(voor verdere info kijk op de site.
 
Activiteiten
Naast de shows zijn er ook jaarlijks ongeveer 5 ledenvergaderingen, waaronder 1 jaarvergadering in Februari. Hier worden alle lopende zaken besproken en andere nieuwtjes. Om alle leden en donateurs van verdere informatie te voorzien ontvangen ze 4 keer per jaar het clubblad ¨Sportkontakt¨. In dit clubblad staan verschillende artikelen die met onze liefhebberij te maken hebben alsmede diverse puzzels waar leuke prijzen mee te winnen zijn. Leden en donateurs die een leuk artikeltje hebben krijgen de mogelijkheid om dit te plaatsen in ons clubblad of op de website.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan kunt u altijd een mail naar een van ons sturen.

 

Het bestuur


Ter inspiratie,

De gedachten van Henk Bolder in gedichtvorm

 

O, vreugdevolle konijnenavond,
Gij werkt opbeurend en beschavend.
Op allen, die op zeer hoog peil,
Gesprekken voeren over ’t heil.
Van ’t land en met een glaasje kwast,
Zoals het sobere mensen past.
Hun dorst verdrijven en zich wel,
Bevinden bij het konijnenspel.
Maar zij die ’t zoeken in plezier,
En bij het zesde potje bier,
Eerst recht op dreef gekomen zijn,
Zij volgen een gans andere lijn.
Voeren gesprekken die beslist,
Verheffend zijn………zo gij ze mist.
En nemen beurt beurt het woord,
Met, zeg heb je dat al gehoord.
Ook wordt erbij sigarenrook,
Zo waar nog vergadert ook.
De heren spelen ’t dikwijls sterk, 
Het bestuur kan ook weer aan het werk.
Ook het tellen van de kampioen,
Die zich voorneemt om zijn best te doen.
Wie denkt dat konijnen e.d. makkelijk is,
Die slaat de plank volkomen mis.
En slechts hij die de kunst verstaat, 
Met alle F-jes strijken gaat.
Het mooie van de klein dierensport,
Is dat men er niet nat bij wordt.
Want regenbuien lang of kort, 
Zij belemmeren ons niet in onze sport.
Tot slot, maak het elkander naar de zin,
En houdt de vrolijkheid er in.
Dan duren de avondente kort,
Voor de onvolprezen klein dierensport!

H.J.Bolder

 


Ter Overdenking

 

Fokkers/Leden,

 

Ben jij de persoon met liefde voor de natuur:

laat dan de liefde ook voor de fokkerij stralen,

maak jij eenheid  verdeeld zijn is waar veel fokkers van balen,

ondersteun jij de fokkers die foutjes maken,

dan laat jij ze opnieuw hoop en vertrouwen smaken!

 

Wil je de echte voldoening in de dierhouderij?

help dan elkaar en dan gaat het niet altijd om mij

als men niet altijd de beste wil zijn,

maar ook anderen te geven een beste kip of konijn

 

Steun elkaar blijvend want:

meedoen aan tentoonstelling,

is ook wel eens teleurstelling,

probeer te genieten, van de medemens, dier en natuur,

zo maak jij jezelf en de ander het leven minder zuur!

 

N.N.