Wetgever verplicht ons tot registreren

In het kader van de nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens zijn wij verplicht hiervan administratie te voeren De fokkers en bestuursleden die op deze website zijn geplaatst hebben hiervoor schriftelijk toestemming verleend. Voor vragen kunt u zich ten alle tijde...